Vlees met smaak,

Dat is ons motto!

Vlees met smaak,

Dat is ons motto!

 0,00

Privacyverklaring

Natuur Beheer Limburg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens verstrekken. Het gaat dan om gegevens zoals initialen, naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres, identificatie, betaalgegevens en overige gegevens. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Natuur Beheer Limburg of die van een derde partij, waarmee wij een overeenkomst hebben afgesloten. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Wij zullen deze persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, tenzij anders vereist door de wet.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Natuur Beheer Limburg of die van een derde partij, waarmee wij een overeenkomst hebben afgesloten. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van'”cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Natuur Beheer Limburg of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig om de doeleinden te kunnen bereiken. Enkel indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij de gegevens aan deze derden ter beschikking. Wanneer we derden inschakelen om namens ons diensten te verlenen, beschermen we de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens door contractuele regelingen.

Beveiliging

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens te beschermen die u ons toevertrouwt. Natuur Beheer Limburg heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van de verzamelde persoonsgegevens te garanderen. Dit houdt onder andere de beveiliging van de websites via SSL in, het wachtwoordbeleid, de firewalls, security op systeemniveau. Daarnaast hebben wij onder andere procedures omtrent de omgang met en toegang tot de gegevens. Onze werknemers zijn verplicht om te allen tijde uw privacy te respecteren. Mocht u, ondanks de aandacht die wij besteden aan de privacy verordening, alsnog een klacht hebben, kan deze via de bevoegde instanties (in Nederland is dit Autoriteit Persoonsgegevens) worden ingediend.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Rechten omtrent uw gegevens

De Europese privacy wetgeving geeft u de volgende rechten: Recht op inzage: als de persoon hierom vraagt, delen wij de verzamelde persoonsgegevens Recht op rectificatie: als de persoon hierom vraagt, passen wij foute of ondertussen gewijzigde persoonsgegevens aan Recht op overdracht: als de persoon hierom vraagt, kunnen persoonsgegevens overgedragen worden aan een andere partij Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: als de persoon hierom vraagt, zullen de persoonsgegevens die wij verzameld hebben conform het verzoek niet meer gebruikt en/of niet meer bijgehouden worden. Conform de wet kunnen wij genoodzaakt zijn de gegevens nog enige tijd te gebruiken/bewaren. U kunt gebruik maken van uw rechten door een aanvraag in te dienen via info@herefords.nl. Binnen een redelijke termijn (max. 4 weken) zullen wij uw verzoek behandelen. Mogelijk zijn de kosten verbonden aan uw verzoek, wij zullen u dan in kennis stellen van deze kosten en deze overeenkomstig de wettelijke bepalingen aan u doorbelasten.

Links naar andere websites

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Wanneer u deze links gebruikt om verbinding te maken met een andere website, is deze privacyverklaring niet langer van toepassing. Merk op dat de website die u invoert, nadat u van een dergelijke link gebruik hebt gemaakt, zijn eigen privacyverklaringen kan toepassen. Natuur Beheer Limburg is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op andere websites dan onze eigen website.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: Natuur Beheer Limburg
Donk 1A
5995 PL KESSEL
+31 77 462 9325
info@herefords.nl